Onze werkwijze

Ideeën ontstaan door de persoonlijke gesprekken die samen gevoerd worden. BuroDaan luistert en geeft helder, concreet advies en vertaalt vervolgens de ideeën naar beeld.

Lijnen zijn kort, het contact is persoonlijk en helder. Zo ook de werkwijze. Na het eerste gesprek volgt er een brainstorm samen met eventueel ander betrokken professionals, als bijvoorbeeld een fotograaf of een tekstschrijver.

De eerste ontwerpfase volgt. Deze voorstellen worden vervolgens met een persoonlijke toelichting gepresenteerd. Daar waar nodig wordt een en ander bijgeschaafd en aangevuld. Wanneer deze aanpassingen geDAAN zijn, kan er concreet worden opgemaakt. Na proeffase(s) en correctieronde(s) vindt er een afronding plaats. Digitaal of in drukvorm.

BuroDaan organiseert alles voor je…. van A tot Z ! Ook het drukwerk.

Lees ook hoe we werken wanneer we een brochure maken, een huisstijl ontwikkelen, een boek vormgeven of een magazine maken.